מחירון עמלות אשראי

לפניכם מחירון העמלות לפי סוגי המסלולים בשקל הקודש
שימו לב ע"י הרשמה למסלול PRO תוכלו להינות מסליקה של אשראי עד 2,000 ש"ח בחודש! ללא עמלות סליקה כלל
בחישוב פשוט אפשר להגיע בשנה לסליקה של 24,000 ש"ח ללא עמלת סליקה,
וכמובן שהפרט הזה הוא רק דבר אחד מתוך חבילת השירותים הכללית שלקוחות PRO נהנים ממנה

מסלולי עמלות החל ממעבר לחודש 06/2017

סכום סליקה בחודש מסלול
מ עד FREE PRO VIP
טווח דמי שירות באחוזים  7% עד 3.2% 0% עד 3.2% 0% עד 2.06%
1 ₪ 500 ₪ 35 ₪ ללא חיוב ללא חיוב
501 ₪ 1,000 ₪ 65 ₪
1,001 ₪ 2,000 ₪ 109 ₪
2,001 ₪ 2,500 ₪ 180 ₪ 35 ₪
2,501 ₪ 3,000 ₪ 65 ₪
3,000 ₪ 4,000 ₪ 109 ₪
2,001 ₪ 5,000 ₪ 180 ₪
5,001 ₪ 5,500 ₪ 260 ₪ 35 ₪
5,501 ₪ 6,000 ₪ 65 ₪
4,001 ₪ 7,000 ₪ 109 ₪
5,001 ₪ 8,000 ₪ 260 ₪ 260 ₪
7,001 ₪ 10,000 ₪ 309 ₪
8,001 ₪ 10,000 ₪
10,001 ₪ 12,000 ₪ 3.20% 309 ₪
10,001 ₪ 13,000 ₪ 3.20% 309 ₪
13,001 ₪ 15,000 ₪
15,001 ₪ ומעלה 3.20%
לחבילה המלאה לחבילה המלאה לחבילה המלאה

עמלות לפעולות חריגות

  • 10 שח ביטול /זיכוי עסקא
  • 50 שח הכחשת עסקא

העברת כספים

התרומות מועברות אחת לחודש בתנאי תשלום של שוטף +30 יום לחשבון הבנק של בית הכנסת.