הרב מנחם אליאס

מנחם אליאס

רב קהילה בתל-אביב, ישראל